Contact – Kontakt

Hvordan kommer du deg til oss?
Veggumsvegen 105, 2670 Otta. 1,5 km vest for Otta sentrum på Veggumsvegen. Avkjøring fra Rv15 over brua og vestover et lite stykke. Fin beliggenhet mellom Ottaelva og skogen bak. Se kart nedenfor.

How to get here?
1.5 km west of Otta center, Veggumsvegen – exit from R15. Located between river and forest. See map below.